38 00 18 00

O LPG

Info o LPG

Podrobnosti k LPG

Palivo LPG

co je to LPG

LPG (liquefied petroleum gas) je směs plynů propanu a butanu někdy nazývaný i autoplyn, a to především díky své vynikající vlastnosti jako motorové palivo.

Zkapalněný plyn má široké využití v dopravě, kde se používá jako pohon pro osobní automobily, motorové vozíky, autobusy či nákladní vozidla.      

Vlastnosti LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směsí uhlovodíkových plynů - propanu, butanu a směsí propan- butanu, který je také známý jako autogas, a to díky své vynikající vlastnosti jako motorové palivo.

Je přírodního původu a získává se jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu (60%) a rafinaci ropy (40%), je tedy převážně získáván z fosilních zdrojů energie.

Za normálních podmínek je propan-butan v plynné podobě, ale poměrně snadno je ho možné ochlazením nebo stlačením převést do kapalného stavu. Zkapalněním pak zmenší svůj objem asi 260 krát.

Svými fyzikálními vlastnostmi se LPG řadí mezi tzv. "čistá" paliva, která se při hoření zcela spálí a vyprodukují významně méně škodlivin než většina jiných současných paliv.

LPG je netoxické a v případě úniku paliva se rychle vypaří. Na rozdíl od benzínu a nafty zde tedy nehrozí kontaminace půdních a vodních zdrojů.

LPG se v motorech projevuje jako kvalitní palivo, výkonem a spotřebou srovnatelné s benzínem nebo naftou. Cena LPG je ovšem podstatně nižší, a to téměř o polovinu. Zárukou takových výhod je technicky dokonalé a správně zvolené zařízení pro spalování LPG v motoru automobilu a používání kvalitního LPG.


Bezpečnost

Odborně instalované a revidované systémy LPG jsou několikanásobně jištěny proti vznícení.

Mnoho řidičů se však stále mylně domnívá, že pohon na LPG je nebezpečný. Propan-butan je sice výbušný při smíšení se vzduchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehodě, kdy dojde k deformaci nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem a pojistkou mimo prostor vozidla.

Nádrž s plynem proto neexploduje, ale vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.

LPG jako ekologické palivo

LPG je ekologičtějším palivem


LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dáno zejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku.

 • Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5.

      V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje emise CO2 a skleníkových plynů.

 • Z ekologického pohledu je LPG mnohem ekologičtějším motorovým palivem než benzín nebo nafta.

 • LPG jako ekonomické palivo

  Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je v porovnání s benzínem, naftou a zemním plynem v současné době nejvýhodnější alternativou v oblasti pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty ve srovnání s benzinem klesají téměř na polovinu.

  Vedle úspory za pohonné hmoty je další finanční výhodou u vozů s pohonem na LPG iosvobození od silniční daně pro firemní vozidla s alternativním pohonem.


  Návratnost investice

  Návratnost investice je přímo úměrná počtu ujetých kilometrů za rok.

  Čím více vozidlo jezdí, tím rychleji se prostředky vložené do přestavby na alternativní pohon vrátí.

  K dispozici je vám naše kalkulačka na titulní straně nebo klikněte ZDE. 

  Do dalších úspor nákladů na provoz vozidla lze zahrnout i prodloužené servisní intervaly a delší životnost motoru.

  Mýty a pověry o LPG

  Rádi bychom na několika příkladech uvedli na pravou míru či vyrátili několik mýtů a pověr o instalacích na alternativní pohon.

  Instalace LPG jsou prý nebezpečné

  Do současnosti nebyl registrován žádný výbuch plynové instalace, která byla odborně instalována a pravidelně kontrolována.

  Odborně instalované a revidované systémy LPG jsou navíc několikanásobně jištěny proti vznícení.

  Zkoušky ADAC dokazují, že roztržení nádrže není možné a v případě havárie k zapálení vozidla dochází pouze jen od vytékajícího benzínu - crash test hořícího automobilu na LPG.

  Mnoho řidičů se však stále mylně domnívá, že pohon na LPG je nebezpečný. Propan-butan je sice výbušný při smíšení se vzduchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehodě, kdy dojde k deformaci nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem mimo prostor vozidla. Nádrž s plynem proto nemůže explodovat, ale vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.

  Tankování LPG

  Kapalný propan-butan se tankuje na schválených čerpacích stanicích LPG, a to pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím do tlakové nádrže ve vozidle.

  Tlaková nádrž je vybavena víceúčelovým ventilem, který umožňuje jak tankování plynu do nádrže, tak i výstup plynu z nádrže.

  Nádrž je plněna do max. 80 % svého vodního objemu. Toto maximální plnění je zajištěno automaticky.

  Tankování je stejné jako tankování benzínu nebo nafty. Lze tankovat přesné množství požadovaného paliva nebo do plna s automatickým vypnutím tankování.

  ( U čerpacích stanic LPG v některých zemích EU, případně i ČR je možné samoobslužné tankování).


  Jak poznám, že jsem natankoval nekvalitní plyn?

  LPG stejně jako ostatní běžná paliva nelze zkontrolovat pouhým pohledem. Zákazník by se měl tedy sám orientovat a tankovat pouze u skutečně prověřených a kvalitních dodavatelů, kteří dodávají palivo podle předepsaných norem.  Tankovat palivo u čerpací stanice, kde cena paliva je podstatně nižší než u dalších čerpacích stanic v blízkém okolí může být pro vaše vozidlo nebezpečné.

  Jízda na LPG

  Provoz vozidla na plyn je populární nejen v Evropě, ale i po celém světě. Jedním z důvodů je ekonomika a ekologie provozu na plyn v porovnání s benzinem.

  Investice do kvalitní plynové instalace značky ELPIGAZ má rychlou návratnost a ekonomika provozu je zřejmá již od prvního natankování.


2013 GCAR Services, s.r.o. Realizace: Nextis s.r.o.
reklama